BLOGS I ENLLA脟OS

 

 

 

Pàgina actual: Home

Joomla!

LLISTAT DE LLIBRES DE TEXT 2016-2017

NOTA: ALUMNAT QUE HA PARTICIPAT EN EL BANC DE LLIBRES

Amb la informació de la qual disposem al centre, no es garanteix que l’alumnat participant en el banc de llibres disposarà gratuïtament de la totalitat, en règim de préstec, dels llibres de text o del material curricular seleccionat pel centre per als ensenyaments obligatoris que estiga cursant.

Recomanem que, de moment les famílies no compren els llibres fins que tinguem més informació dels llibres que estaran finançats.Seguirem informant conforme ens arriben noves instruccions de com procedir.

 

      1ESO                                                  2ESO                                           3ESO

4 ESO INICIACIÓ AL BATXILLERAT                4 ESO INICIACIÓ A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

1 BATXILLERAT CIÈNCIES                             1 BATXILLERAT D'HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

2 BATXILLERAT CIÈNCIES                             2 BATXILLERAT D'HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

 

ALUMNAT QUE CURSA FPB 

El llistat de llibre i material curricular de l'alumnat que cursa FPB es determinarà en setembre

 

FONS SOCIAL EUROPEU

La Unió Europea I el Fons Social Europeu cofinancien la FPB i els itineraris de 3r ESO

FORMACIO PER A FAMILIES

Dia de la fruita (22-11-2015)

Taller de Prehistòria (29-10-2015)