BLOGS I ENLLA脟OS

Pàgina actual: Home

Joomla!

XARXA LLIBRES 2016/2017

 

ALUMNAT PARTICIPANT EN EL PROGRAMA XARXA-LLIBRES

HORARI LLIURAMENT DE LES FACTURESde dilluns a divendres des de les 11:00 h a les 13:30 h en la secretaria del centre

TERMINI DE TRAMITACIÓ : fins el 21 d'octubre de 2016

PRESENTACIÓ DE LES FACTURES:

Les factures  presentades al centre,hauran d'expressar tots els requisits formals que són els exigibles, segons la normativa vigent.

Presenteu la factura original i 1 fotocòpia de la factura.

Els alumnes poden presentar les factures en el centre.

 

FONS SOCIAL EUROPEU

La Unió Europea I el Fons Social Europeu cofinancien la FPB i els itineraris de 3r ESO

FORMACIO PER A FAMILIES

Dia de la fruita (22-11-2015)

Taller de Prehistòria (29-10-2015)